โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR) - PHUM231036
02-011-9250
064-717-9497
062-659-9247
095-919-4761
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

รหัสทัวร์ : PHUM231036
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

  • -โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
  • -อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 67 - 1 ก.ค. 67 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
3 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
10 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 85,900 104,900 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 85,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 85,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์