ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) - PHUM240061
02-011-9250
064-717-9497
062-659-9247
095-919-4761
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

รหัสทัวร์ : PHUM240061
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 17,990 23,990 แสดง - 16
Sold Out
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 16,990 22,990 แสดง - 36
Sold Out
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,990 23,990 แสดง - 35
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,990 27,990 แสดง - 35
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,990 27,990 แสดง - 35
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 18,990 24,990 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์