ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) - PHUM240105
02-011-9250
064-717-9497
062-659-9247
095-919-4761
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

รหัสทัวร์ : PHUM240105
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

  • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 18,990 26,990 แสดง - 15
Sold Out
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 18,990 26,990 แสดง - 25
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 25,990 33,990 แสดง - 25
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 25,990 33,990 แสดง - 25
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 23,990 31,990 แสดง - 25
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 23,990 31,990 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์