ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน - PHUM240179
02-011-9250
064-717-9497
062-659-9247
095-919-4761
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน

รหัสทัวร์ : PHUM240179
ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน

  • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 35
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 22,990 28,990 แสดง - 35
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 35
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 35
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 22,990 28,990 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน
ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน
ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์