Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว ย่านชินจูกุ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ ดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ

กำหนดการเดินทาง : 08 – 12, 11 – 15, 14 – 18, 15 – 19 มกราคม 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 DAYS 3 NIGHT โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมืองนาโกย่า ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ชมงานประดับไฟ ที่งดงามและอุโมงค์ไฟสุดอลังการ ที่ NABANA NO SATO

กำหนดการเดินทาง : 07 – 11, 14 – 18, 18 – 22, 21 – 25, มกราคม 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

GOOD DAY TOKYO SNOW [โตเกียว-ฟูจิ]5 วัน 4 คืน โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์

เที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชิมน้ำซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโตเกียว และเดินเล่นซื้อของฝาก ณ ห้างจัสโก้อิออน

กำหนดการเดินทาง : 06 – 10, 13 – 17, 20 – 24, 27 – 31 มกราคม 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

GOOD DAY TOKYO SNOW [โตเกียว-ฟูจิ]5 วัน 4 คืน โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ ชอปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต นมัสการขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง : 08 – 13, 11 – 16, 18 – 23 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: