Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ดิสนีย์แลนด์-วิคตอเรียพีค 3 วัน

นั่งกระเช้านองปิง 360 ชมวิว 360 องศา..ไหว้พระใหญ่โป่หลิน สนุกสนานแบบเต็มวันที่..ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดินแดนแห่งความสุข ชมวิวเกาะฮ่องกงยามค่ำคืน...วิคตอเรียพีค และชม Madame Tussauds พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

กำหนดการเดินทาง : 14-16, 15-17 เม.ย. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

สู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน นำท่านไปเที่ยวชมวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค เที่ยวชมเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน อาณาจักรแห่งความสุข ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง : 16-18 ม.ค. / 27-29 ก.พ. / 13-15, 27-29 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน

ถ่ายรูปที่ Avenue Of Star นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน เดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ชมวิหารเซนต์ปอล แวะชมย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า

กำหนดการเดินทาง : 16-18 ม.ค. / 27-29 ก.พ. / 13-15, 27-29 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน พักฮ่องกง + มาเก๊า

ถ่ายรูปที่ Avenue Of Star นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน เดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ชมวิหารเซนต์ปอล แวะชมย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า

กำหนดการเดินทาง : 16-18 ม.ค. / 27-29 ก.พ. / 13-15, 27-29 มี.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

More Articles...

You are here: